Điều khoản và điều kiện

Cập nhật lần cuối: ngày 3 tháng 10 năm 2023

1. Giới thiệu

Các điều khoản và điều kiện này cũng như các tài liệu được đề cập bên dưới ("Điều khoản") áp dụng cho việc sử dụng trang web hiện tại ("Trang web") và các dịch vụ liên quan hoặc được kết nối (gọi chung là "Dịch vụ"). Bạn nên xem xét cẩn thận các Điều khoản này vì chúng chứa thông tin quan trọng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của bạn liên quan đến việc sử dụng Trang web và hình thành thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn - khách hàng của chúng tôi ("Khách hàng") và chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web này và/hoặc truy cập Dịch vụ, cho dù bạn là khách hay người dùng đã đăng ký có tài khoản (“Tài khoản”), đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này, cùng với mọi sửa đổi có thể được xuất bản tùy từng thời điểm. theo thời gian. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản này, bạn không nên truy cập Dịch vụ và sử dụng Trang web. Dịch vụ này thuộc sở hữu của The Big Shot Ltd., một công ty trách nhiệm hữu hạn được đăng ký tại Belize với số đăng ký công ty 000031182, có địa chỉ đăng ký tại 9 Đường Barrack, Thành phố Belize, Belize, được cấp phép tại Bang Anjouan theo luật cấp phép trò chơi máy tính 007 của năm 2005.

2. Điều khoản chung

Chúng tôi có quyền sửa đổi và bổ sung các Điều khoản (bao gồm mọi tài liệu được đề cập và liên kết bên dưới) bất kỳ lúc nào. Bạn nên truy cập trang này định kỳ để xem lại Điều khoản và Điều kiện. Các sửa đổi sẽ có tính ràng buộc và có hiệu lực ngay sau khi được công bố trên Trang web này. Nếu bạn phản đối bất kỳ thay đổi nào như vậy, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức. Việc bạn tiếp tục tham gia Trang web sau khi xuất bản như vậy đồng nghĩa với việc bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản đã được sửa đổi. Mọi cược không được giải quyết trước khi Điều khoản thay đổi có hiệu lực sẽ phải tuân theo Điều khoản có sẵn.

3. Nghĩa vụ của bạn

Bạn thừa nhận rằng mọi lúc khi truy cập Trang web và sử dụng Dịch vụ:
3.1. Bạn trên 18 tuổi hoặc độ tuổi hợp pháp mà các hoạt động cờ bạc hoặc trò chơi được phép theo luật hoặc khu vực pháp lý áp dụng cho bạn. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp tài liệu chứng minh độ tuổi bất kỳ lúc nào.
3.2. Bạn có đủ năng lực pháp lý và có thể ký kết thỏa thuận pháp lý ràng buộc với chúng tôi. Bạn không được truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ nếu bạn không có năng lực pháp lý.
3.3. Bạn là cư dân ở khu vực cho phép đánh bạc. Bạn không phải là cư dân trong danh sách các quốc gia bị cấm. Trách nhiệm duy nhất của bạn là đảm bảo rằng việc tham gia của bạn là hợp pháp.
3.4. Bạn không được sử dụng VPN, proxy hoặc các dịch vụ hoặc thiết bị tương tự để che giấu hoặc thao túng việc nhận dạng vị trí thực của bạn.
3.5. Bạn là người tham gia được ủy quyền của phương thức thanh toán bạn sử dụng.
3.6. Bạn phải thực hiện tất cả các khoản thanh toán cho chúng tôi một cách thiện chí và không cố gắng hủy bỏ khoản thanh toán đã thực hiện hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khiến khoản thanh toán đó bị bên thứ ba hủy bỏ.
3.7. Khi đặt cược, bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ số tiền gửi vào Dịch vụ theo các Điều khoản này và bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về khoản thua lỗ đó.
3.8. Khi đặt cược, bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin nào do vi phạm bất kỳ luật nào có hiệu lực tại quốc gia nơi bạn đặt cược.
3.9. Bạn không được thay mặt cho một bên khác dù bất kỳ mục đích thương mại nào khác , mà chỉ có thể tham gia với tư cách là một cá nhân ..
3.10. Bạn không được cố gắng thao túng hoặc thay đổi bất kỳ yếu tố nào trong Dịch vụ với mục đích xấu hoặc theo cách ảnh hưởng xấu đến tính toàn vẹn của Dịch vụ chúng tôi.
3.11. Nhìn chung, bạn phải luôn hành động có thiện chí với chúng tôi về Dịch vụ và đối với tất cả các cược được thực hiện bằng Dịch vụ.
3.12. Bạn hoặc, nếu có, nhân viên, người sử dụng lao động, đại lý hoặc thành viên gia đình của bạn không được đăng ký làm Chi nhánh trong chương trình Liên kết của chúng tôi.

4. Hạn chế sử dụng

4.1. Bạn không được sử dụng Dịch vụ:
4.1.1. Nếu bạn dưới 18 tuổi (hoặc dưới độ tuổi trưởng thành theo quy định của pháp luật tại khu vực tài phán áp dụng cho bạn) hoặc nếu bạn không đủ điều kiện pháp lý để ký kết thỏa thuận pháp lý ràng buộc với chúng tôi hoặc bạn đóng vai trò là đại lý đại diện cho hoặc thay mặt cho một người dưới 18 tuổi (hoặc dưới độ tuổi thành niên theo quy định của pháp luật tại khu vực pháp lý áp dụng cho bạn);
4.1.2. Nếu bạn cư trú ở một quốc gia mà việc truy cập vào cờ bạc trực tuyến đối với cư dân của quốc gia đó hoặc bất kỳ người nào trong quốc gia đó đều bị cấm.
4.1.3. Nếu bạn là cư dân của một trong những quốc gia sau hoặc truy cập Trang web từ một trong những quốc gia sau:
Áo
Pháp và các lãnh thổ của nó
nước Đức
Hà Lan và các vùng lãnh thổ
Tây ban nha
Liên bang Comoros
Vương quốc Anh
Hoa Kỳ và các lãnh thổ của nó
Tất cả các quốc gia nằm trong danh sách đen của FATF,
bất kỳ khu vực pháp lý nào khác bị Cơ quan tài chính nước ngoài Anjouan coi là bị cấm.
4.1.4. Để thu thập biệt hiệu, địa chỉ email và/hoặc thông tin khác của Khách hàng khác bằng bất kỳ phương tiện nào (ví dụ: bằng cách gửi thư rác, các loại email không được yêu cầu khác hoặc khung trái phép.
4.1.5. để làm gián đoạn hoặc gây ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng quá mức đến hoạt động của các Khách hàng khác hoặc hoạt động của Dịch vụ nói chung;
4.1.6. để quảng bá các quảng cáo thương mại không được yêu cầu, các liên kết liên kết và các hình thức chào mời khác có thể bị xóa khỏi Dịch vụ mà không cần thông báo;
4.1.7. Theo bất kỳ cách nào mà theo quan điểm hợp lý của chúng tôi có thể được coi là nỗ lực nhằm: (i) lừa dối Dịch vụ hoặc Khách hàng khác sử dụng Dịch vụ; hoặc (ii) thông đồng với bất kỳ Khách hàng nào khác sử dụng Dịch vụ để đạt được lợi ích không trung thực.
4.1.8. Để loại bỏ tỉ lệ cược hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu bản quyền của chúng tôi
4.1.9. đối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.
4.2. Bạn không thể bán hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bên thứ ba cũng như không thể có được tài khoản người chơi từ bên thứ ba.
4.3. Bạn không được phép chuyển tiền giữa các tài khoản người chơi dưới bất kỳ hình thức nào.
4.4. Chúng tôi có thể chấm dứt ngay Tài khoản của bạn khi có thông báo bằng văn bản cho bạn nếu bạn sử dụng Dịch vụ cho các mục đích trái phép. Chúng tôi cũng có thể thực hiện hành động pháp lý chống lại bạn vì làm như vậy trong một số trường hợp nhất định.
4.5. Nhân viên của Công ty, người được cấp phép, nhà phân phối, nhà bán buôn, công ty con, cơ quan quảng cáo, khuyến mại hoặc các cơ quan khác, đối tác truyền thông, nhà thầu, nhà bán lẻ và thành viên gia đình trực hệ của mỗi người KHÔNG được phép sử dụng Dịch vụ bằng tiền thật mà không có sự đồng ý trước của Công ty Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành. Nếu hoạt động đó bị phát hiện, (các) tài khoản sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và tất cả tiền thưởng/tiền thắng cược sẽ bị hủy bỏ.

5. Đăng ký

Bạn đồng ý rằng mọi lúc khi sử dụng Dịch vụ:
5.1. Chúng tôi có quyền từ chối đơn đăng ký từ bất kỳ người đăng ký nào theo quyết định riêng của chúng tôi và không có nghĩa vụ phải thông báo lý do cụ thể.
5.2. Trước khi sử dụng Dịch vụ, bạn phải đích thân điền vào mẫu đăng ký, đọc và chấp nhận các Điều khoản này. Để bắt đầu đặt cược vào Dịch vụ hoặc rút tiền thắng cược của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn trở thành Khách hàng đã được xác minh, bao gồm việc vượt qua một số bước kiểm tra nhất định. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng nhận dạng hợp lệ và bất kỳ tài liệu nào khác nếu thấy cần thiết. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao hộ chiếu, bằng lái xe hoặc chứng minh thư nhân dân) và hóa đơn điện nước gần đây liệt kê tên và địa chỉ của bạn làm bằng chứng cư trú. Chúng tôi có quyền tạm dừng đặt cược hoặc hạn chế các tùy chọn Tài khoản trên bất kỳ Tài khoản nào cho đến khi nhận được thông tin được yêu cầu. Thủ tục này được thực hiện theo quy định hiện hành về cờ bạc và các yêu cầu pháp lý về chống rửa tiền. Ngoài ra, bạn sẽ cần nạp tiền vào Tài khoản dịch vụ của mình bằng các phương thức thanh toán được nêu trên phần thanh toán trên Trang web của chúng tôi.
5.3. Bạn phải cung cấp thông tin liên hệ chính xác, bao gồm địa chỉ email hợp lệ (“Địa chỉ email đã đăng ký”) và cập nhật thông tin đó trong tương lai để đảm bảo thông tin chính xác. Bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin liên hệ trên Tài khoản của mình. Nếu không làm như vậy, bạn có thể không nhận được thông tin và thông báo quan trọng liên quan đến Tài khoản từ chúng tôi, bao gồm cả những thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với các Điều khoản này. Chúng tôi xác định và liên lạc với Khách hàng của mình thông qua Địa chỉ Email đã đăng ký của họ. Khách hàng có trách nhiệm duy trì một tài khoản email hoạt động và duy nhất, cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email chính xác và thông báo cho Công ty về bất kỳ thay đổi nào trong địa chỉ email của họ. Mỗi Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Địa chỉ Email đã Đăng ký của mình để ngăn chặn việc sử dụng Địa chỉ Email đã Đăng ký của mình bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào được coi là hoặc bị cáo buộc là phát sinh từ việc liên lạc giữa Công ty và Khách hàng bằng Địa chỉ Email đã đăng ký. Bất kỳ Khách hàng nào không có địa chỉ email mà Công ty có thể truy cập sẽ bị đình chỉ Tài khoản của họ cho đến khi địa chỉ đó được cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngay lập tức đình chỉ Tài khoản của bạn khi có thông báo bằng văn bản cho bạn về vấn đề này nếu bạn cố tình cung cấp thông tin cá nhân sai lệch hoặc không chính xác. Chúng tôi cũng có thể thực hiện hành động pháp lý chống lại bạn vì làm như vậy trong một số trường hợp nhất định và/hoặc liên hệ với các cơ quan có liên quan, những người cũng có thể thực hiện hành động chống lại bạn.
5.4. Bạn chỉ được phép đăng ký một Tài khoản với Dịch vụ. Các tài khoản có thể bị đóng ngay lập tức nếu phát hiện thấy bạn có nhiều Tài khoản đã đăng ký với chúng tôi. Điều này bao gồm việc sử dụng người đại diện, người thân, cộng sự, chi nhánh, bên liên quan, người có liên quan và/hoặc bên thứ ba hoạt động thay mặt bạn.
5.5. Để đảm bảo khả năng tài chính xứng đáng của bạn và để xác nhận danh tính của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bổ sung, chẳng hạn như tên và họ của bạn hoặc sử dụng bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào mà chúng tôi cho là cần thiết. Nếu có bất kỳ thông tin cá nhân bổ sung nào được lấy thông qua các nguồn của bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về dữ liệu thu được.
5.6. Bạn phải giữ bí mật mật khẩu của mình cho Dịch vụ. Với điều kiện thông tin Tài khoản được yêu cầu đã được cung cấp chính xác, chúng tôi có quyền cho rằng bạn đã thực hiện đặt cược, gửi tiền và rút tiền. Chúng tôi khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu thường xuyên và không bao giờ tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu của mình và nếu không làm như vậy, bạn sẽ phải chịu rủi ro và chi phí. Bạn có thể đăng xuất khỏi Dịch vụ vào cuối mỗi phiên. Nếu bạn cho rằng bất kỳ thông tin Tài khoản nào của bạn đang bị bên thứ ba lạm dụng hoặc Tài khoản của bạn đã bị xâm nhập hoặc mật khẩu của bạn bị bên thứ ba phát hiện, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Bạn phải thông báo cho chúng tôi nếu Địa chỉ Email đã đăng ký của bạn bị xâm nhập, tuy nhiên, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin/tài liệu bổ sung để chúng tôi có thể xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi sẽ ngay lập tức đình chỉ Tài khoản của bạn khi chúng tôi biết về sự cố như vậy. Trong thời gian chờ đợi, bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trên Tài khoản của mình, bao gồm cả quyền truy cập của bên thứ ba, bất kể quyền truy cập của họ có được bạn cho phép hay không.
5.7. Bạn không được phép truyền bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào khác về Dịch vụ cho Khách hàng khác hoặc bất kỳ bên nào khác bằng cách chụp màn hình (hoặc phương pháp tương tự khác), cũng như không hiển thị bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào như vậy trong khung hoặc theo bất kỳ cách nào khác. điều này khác với cách nó sẽ xuất hiện nếu Khách hàng hoặc bên thứ ba đó đã nhập URL của Dịch vụ vào dòng trình duyệt.
5.8. Khi đăng ký, bạn sẽ có khả năng sử dụng tất cả các loại tiền tệ có sẵn trên trang web. Đó sẽ là loại tiền tệ mà bạn gửi, rút tiền và đặt cược vào Dịch vụ như được quy định trong các Điều khoản này. Một số phương thức thanh toán không xử lý bằng tất cả các loại tiền tệ. Trong những trường hợp như vậy, loại tiền xử lý sẽ được hiển thị cùng với công cụ tính chuyển đổi có sẵn trên trang.
5.9. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải mở Tài khoản cho bạn và trang đăng ký trang web của chúng tôi chỉ là một lời mời chiêu đãi. Chúng tôi hoàn toàn có toàn quyền quyết định xem có nên tiếp tục mở Tài khoản cho bạn hay không và nếu chúng tôi từ chối mở Tài khoản cho bạn, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp cho bạn lý do từ chối.
5.10. Sau khi nhận được đơn đăng ký của bạn, chúng tôi có thể liên hệ để yêu cầu thêm thông tin và/hoặc tài liệu từ bạn nhằm giúp chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của mình.

6. Tài khoản của bạn

6.1. Tài khoản có thể sử dụng nhiều loại tiền tệ, trong trường hợp này tất cả số dư Tài khoản và giao dịch đều xuất hiện bằng loại tiền tệ được sử dụng cho giao dịch.
6.2. Chúng tôi không hỗ trợ tín dụng cho việc sử dụng Dịch vụ.
6.3. Chúng tôi có thể đóng hoặc tạm dừng Tài khoản nếu bạn không tuân thủ hoặc chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng bạn không tuân thủ các Điều khoản này hoặc để đảm bảo tính toàn vẹn hoặc công bằng của Dịch vụ hoặc nếu chúng tôi có căn cứ hợp lý khác để làm như vậy. Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể thông báo trước cho bạn. Nếu chúng tôi đóng hoặc đình chỉ Tài khoản của bạn do bạn không tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi có thể hủy và/hoặc vô hiệu bất kỳ khoản đặt cược nào của bạn và giữ lại mọi khoản tiền trong tài khoản của bạn (bao gồm cả tiền gửi).
6.4. Chúng tôi có quyền đóng hoặc đình chỉ bất kỳ Tài khoản nào mà không cần thông báo trước và trả lại tất cả số tiền. Tuy nhiên, các nghĩa vụ hợp đồng đã đáo hạn sẽ được tôn trọng.
6.5. Chúng tôi có quyền từ chối, hạn chế, hủy bỏ hoặc giới hạn bất kỳ cược nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm mọi cược được coi là đặt theo cách gian lận nhằm phá vỡ các giới hạn đặt cược và/hoặc quy định hệ thống của chúng tôi.
6.6. Nếu bất kỳ số tiền nào được ghi có nhầm vào Tài khoản của bạn thì số tiền đó vẫn là tài sản của chúng tôi và khi chúng tôi phát hiện ra bất kỳ sai sót nào như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và số tiền đó sẽ được rút khỏi Tài khoản của bạn.
6.7. Nếu vì bất kỳ lý do gì, Tài khoản của bạn bị thấu chi, bạn sẽ phải chịu nợ chúng tôi về số tiền thấu chi.
6.8. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi bạn nhận thấy bất kỳ lỗi nào liên quan đến Tài khoản của mình.
6.9. Hãy nhớ rằng cá cược chỉ nhằm mục đích giải trí và vui chơi, bạn nên dừng lại ngay khi nó không còn thú vị nữa. Tuyệt đối không đặt cược bất cứ thứ gì bạn không đủ khả năng để mất. Nếu bạn cảm thấy mình có thể đã mất kiểm soát việc cờ bạc của mình, chúng tôi sẽ cung cấp tùy chọn 'Tự Ngăn Cấm'. Chỉ cần gửi một tin nhắn đến Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bằng Địa chỉ email đã đăng ký của bạn mà bạn muốn TỰ NGĂN CẤM và yêu cầu này sẽ có hiệu lực trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được. Trong trường hợp này, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi có thông báo mới và bạn sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản đó.
6.10. Bạn không thể chuyển nhượng, bán hoặc cầm cố Tài khoản của mình cho người khác. Lệnh cấm này bao gồm việc chuyển nhượng bất kỳ tài sản có giá trị nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu tài khoản, tiền thắng cược, tiền gửi, đặt cược, quyền và/hoặc khiếu nại liên quan đến các tài sản này, hợp pháp, thương mại hoặc cách khác. Tuy nhiên, việc cấm chuyển nhượng nói trên cũng bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cầm cố, cầm cố, chuyển nhượng, chiếm dụng, giao dịch, môi giới, thế chấp và/hoặc tặng quà với sự hợp tác của người ủy thác hoặc bất kỳ bên thứ ba, công ty, cá nhân hoặc pháp nhân nào khác, tổ chức và /hoặc liên kết dưới bất kỳ hình thức hoặc hình thức nào.
6.11. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình với chúng tôi, vui lòng gửi email từ Địa chỉ email đã đăng ký của bạn đến Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi thông qua các liên kết trên Trang web.

7. Gửi tiền

7.1. Tất cả các khoản tiền gửi phải được thực hiện từ tài khoản hoặc hệ thống thanh toán hoặc thẻ tín dụng được đăng ký dưới tên riêng của bạn và mọi khoản tiền gửi bằng bất kỳ loại tiền tệ nào khác sẽ được chuyển đổi bằng tỷ giá hàng ngày thu được từ oanda.com hoặc tại ngân hàng của chúng tôi hoặc tỷ giá hối đoái hiện hành của bộ xử lý thanh toán của chúng tôi mà theo đó Tài khoản của bạn sẽ được gửi tương ứng. Lưu ý rằng một số hệ thống thanh toán có thể áp dụng phí trao đổi tiền tệ bổ sung sẽ được khấu trừ vào số tiền gửi của bạn.
7.2. Phí và lệ phí có thể áp dụng cho việc gửi và rút tiền của khách hàng, có thể tìm thấy trên Trang web. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ tính phí giao dịch đối với khoản tiền gửi vào Tài khoản <www.9-club.com> của bạn. Bạn chịu trách nhiệm về các khoản phí ngân hàng của riêng mình mà bạn có thể phải chịu do gửi tiền với chúng tôi.
7.3. Công ty không phải là tổ chức tài chính và sử dụng bộ xử lý thanh toán điện tử của bên thứ ba để xử lý tiền gửi bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ; chúng không được chúng tôi xử lý trực tiếp. Nếu bạn gửi tiền bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, Tài khoản của bạn sẽ chỉ được ghi có nếu chúng tôi nhận được mã phê duyệt và ủy quyền từ tổ chức phát hành thanh toán. Nếu tổ chức phát hành thẻ của bạn không cấp phép như vậy, Tài khoản của bạn sẽ không được ghi có số tiền đó.
7.4. Bạn đồng ý thanh toán đầy đủ bất kỳ và tất cả các khoản thanh toán và phí phải trả cho chúng tôi hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn cũng đồng ý không thực hiện bất kỳ khoản bồi hoàn nào hoặc từ bỏ hoặc hủy bỏ hoặc đảo ngược bất kỳ khoản tiền gửi nào của bạn và trong bất kỳ trường hợp nào như vậy, bạn sẽ hoàn lại và bồi thường cho chúng tôi về khoản tiền gửi chưa thanh toán đó bao gồm mọi chi phí mà chúng tôi phải chịu trong quá trình thu tiền đặt cọc của bạn và bạn đồng ý rằng mọi khoản tiền thắng cược từ việc đặt cược sử dụng số tiền hoàn lại đó sẽ bị hủy bỏ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tài khoản người chơi của bạn không phải là tài khoản ngân hàng và do đó không được đảm bảo, bảo hiểm hoặc bảo vệ bởi bất kỳ hệ thống bảo hiểm tiền gửi hoặc ngân hàng nào hoặc bởi bất kỳ hệ thống bảo hiểm tương tự nào khác thuộc bất kỳ khu vực pháp lý nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở khu vực pháp lý địa phương của bạn . Hơn nữa, tài khoản người chơi không chịu lãi suất đối với bất kỳ khoản tiền nào được giữ trong đó.
7.5. Nếu bạn quyết định chấp nhận bất kỳ ưu đãi khuyến mại hoặc tiền thưởng nào của chúng tôi bằng cách nhập mã thưởng khi gửi tiền, bạn đồng ý với Điều khoản thưởng và các điều khoản của từng phần thưởng cụ thể.
7.6. Các khoản tiền có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm và/hoặc bất hợp pháp và/hoặc trái phép không được phép gửi vào chúng tôi.
7.7. Nếu bạn gửi tiền bằng thẻ tín dụng của mình, bạn nên giữ lại một bản sao biên lai giao dịch và một bản sao của các Điều khoản này.
7.8. Cờ bạc qua Internet có thể là bất hợp pháp tại khu vực pháp lý nơi bạn sinh sống; nếu vậy, bạn không được phép sử dụng thẻ thanh toán của mình để gửi tiền vào trang này. Bạn có trách nhiệm phải biết các luật liên quan đến cờ bạc trực tuyến ở quốc gia nơi bạn cư trú.

8. Rút tiền

8.1. Bạn có thể rút bất kỳ khoản tiền chưa sử dụng và đã thanh toán nào được giữ trong tài khoản người chơi của mình bằng cách gửi yêu cầu rút tiền theo các điều kiện rút tiền của chúng tôi. Số tiền rút tối thiểu cho mỗi giao dịch là € 10 (hoặc số tiền tương đương bằng loại tiền khác) ngoại trừ trường hợp đóng tài khoản, trong trường hợp đó bạn có thể rút toàn bộ số dư.
8.2. Không có hoa hồng rút tiền nếu bạn chuyển khoản (đặt cược) số tiền gửi ít nhất 1 lần. Nếu không, chúng tôi có quyền khấu trừ khoản phí 8% với số tiền tối thiểu là 4 euro (hoặc số tiền tương đương bằng loại tiền trong tài khoản của bạn) để chống rửa tiền.
8.3. Chúng tôi có quyền yêu cầu giấy tờ tùy thân có ảnh, xác nhận địa chỉ hoặc thực hiện các quy trình xác minh bổ sung (yêu cầu ảnh selfie của bạn, sắp xếp cuộc gọi xác minh, v.v.) nhằm mục đích xác minh danh tính trước khi cho phép rút tiền từ Tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền thực hiện xác minh danh tính bất kỳ lúc nào trong suốt thời gian mối quan hệ của bạn với chúng tôi.
8.4. Tất cả các khoản rút tiền phải được thực hiện theo thẻ ghi nợ ban đầu, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, phương thức thanh toán được sử dụng để thanh toán vào Tài khoản của bạn. Chúng tôi có thể, và luôn theo quyết định riêng của mình, cho phép bạn rút tiền bằng phương thức thanh toán mà khoản tiền gửi ban đầu của bạn không bắt nguồn từ đó. Điều này sẽ luôn phải chịu sự kiểm tra bảo mật bổ sung.
8,5. Nếu bạn muốn rút tiền nhưng tài khoản của bạn không thể truy cập được, không hoạt động, bị khóa hoặc đóng, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.
8.6. Trong trường hợp số dư của bạn lớn hơn ít nhất 10 lần so với tổng số tiền bạn gửi, bạn sẽ bị giới hạn ở mức € 5.000 (hoặc loại tiền tương đương) để rút mỗi tháng. Trong các trường hợp khác, số tiền rút tối đa mỗi tháng là 10.000 €.
8.7. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo xử lý thành công việc rút tiền hoặc hoàn tiền trong trường hợp bạn vi phạm Chính sách hạn chế sử dụng được nêu trong Điều 3.3 và 4.

9. Giao dịch và xử lý thanh toán

9.1. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản tiền còn nợ chúng tôi. Bạn phải thực hiện tất cả các khoản thanh toán cho chúng tôi một cách thiện chí và không cố gắng hủy bỏ khoản thanh toán đã thực hiện hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khiến khoản thanh toán đó bị bên thứ ba hủy bỏ nhằm tránh trách nhiệm pháp lý phát sinh một cách hợp pháp. Bạn sẽ hoàn trả cho chúng tôi mọi khoản bồi hoàn, từ chối hoặc đảo ngược khoản thanh toán mà bạn thực hiện và bất kỳ tổn thất nào mà chúng tôi phải gánh chịu do hậu quả của việc đó. Chúng tôi có quyền áp dụng phí quản lý €50 hoặc số tiền tương đương cho mỗi khoản bồi hoàn, từ chối hoặc đảo ngược khoản thanh toán mà bạn thực hiện.
9.2. Chúng tôi có quyền sử dụng bộ xử lý thanh toán điện tử của bên thứ ba và hoặc ngân hàng thương mại để xử lý các khoản thanh toán do bạn thực hiện và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của họ với điều kiện họ được thông báo cho bạn biết và những điều khoản đó không xung đột với các Điều khoản này.
9.3. Tất cả các giao dịch được thực hiện trên trang web của chúng tôi có thể được kiểm tra để ngăn chặn hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Các giao dịch đáng ngờ sẽ được báo cáo cho cơ quan có liên quan.

10. Lỗi

10.1. Trong trường hợp xảy ra lỗi hoặc trục trặc trong hệ thống hoặc quy trình của chúng tôi, tất cả các cược sẽ bị vô hiệu. Bạn có nghĩa vụ phải thông báo cho chúng tôi ngay khi bạn biết về bất kỳ lỗi nào với Dịch vụ. Trong trường hợp xảy ra lỗi giao tiếp hoặc lỗi hệ thống hoặc lỗi hoặc vi-rút liên quan đến Dịch vụ và/hoặc các khoản thanh toán được thực hiện cho bạn do khiếm khuyết hoặc lỗi trong Dịch vụ, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về mọi chi phí, chi phí, tổn thất hoặc khiếu nại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh hoặc do những lỗi đó và chúng tôi có quyền vô hiệu hóa tất cả các trò chơi/cược được đề cập và thực hiện bất kỳ hành động nào khác để sửa những lỗi đó.
10.2. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng chúng tôi không mắc lỗi khi đăng các dòng cá cược. Tuy nhiên, nếu do lỗi của con người hoặc sự cố hệ thống, cược được chấp nhận ở mức chênh lệch: khác biệt về mặt vật chất so với cược có sẵn trên thị trường chung tại thời điểm đặt cược; hoặc rõ ràng là không chính xác nếu có khả năng xảy ra sự kiện tại thời điểm đặt cược thì chúng tôi có quyền hủy hoặc vô hiệu hóa cược đó hoặc hủy hoặc vô hiệu hóa cược được thực hiện sau khi sự kiện đã bắt đầu.
10.3. Chúng tôi có quyền thu hồi từ bạn bất kỳ số tiền nào đã trả quá mức và điều chỉnh Tài khoản của bạn để khắc phục mọi sai sót. Ví dụ về lỗi như vậy có thể là khi giá không chính xác hoặc khi chúng tôi nhập kết quả của một sự kiện không chính xác. Nếu Tài khoản của bạn không có đủ tiền, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán cho chúng tôi số tiền chưa thanh toán có liên quan liên quan đến bất kỳ cược hoặc cược sai nào. Theo đó, chúng tôi có quyền hủy, giảm bớt hoặc xóa mọi lượt chơi đang chờ xử lý, cho dù được đặt bằng tiền do lỗi hay không.

11. Quy tắc chơi, hoàn tiền và hủy bỏ

11.1. Người chiến thắng trong một sự kiện sẽ được xác định vào ngày giải quyết sự kiện và chúng tôi sẽ không công nhận các quyết định bị phản đối hoặc bị hủy bỏ vì mục đích đặt cược.
11.2. Tất cả các kết quả được đăng sẽ là kết quả cuối cùng sau 72 giờ và mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết sau khoảng thời gian đó. Trong vòng 72 giờ sau khi kết quả được đăng, chúng tôi sẽ chỉ đặt lại/sửa kết quả do lỗi của con người, lỗi hệ thống hoặc lỗi do nguồn kết quả giới thiệu gây ra.
11.3. Nếu kết quả trận đấu bị cơ quan quản lý trận đấu hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì trong thời gian thanh toán thì tất cả số tiền sẽ được hoàn trả.
11.4. Nếu kết quả hòa xảy ra trong trò chơi có tùy chọn hòa thì tất cả tiền đặt cược cho đội thắng hoặc thua sẽ bị mất. Nếu tùy chọn hòa không được cung cấp thì mọi người sẽ nhận được tiền hoàn lại sau kết quả hòa trong trận đấu. Và nếu không có tùy chọn hòa thì thời gian hiệp phụ sẽ được tính nếu được thi đấu.
11.5. Nếu chúng tôi không thể xác thực một kết quả, chẳng hạn như nếu nguồn cấp dữ liệu phát sóng sự kiện bị gián đoạn (và không thể được xác minh bởi nguồn khác) thì tại cuộc bầu cử của chúng tôi, cược vào sự kiện đó sẽ được coi là không hợp lệ và cược sẽ được hoàn lại.
11.6. Số tiền đặt cược tối thiểu và tối đa cho tất cả các sự kiện sẽ do chúng tôi xác định và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước bằng văn bản. Chúng tôi cũng có quyền điều chỉnh các giới hạn đối với Tài khoản cá nhân.
11.7. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch Tài khoản của mình. Một khi giao dịch đã hoàn tất, nó không thể thay đổi được. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các cược bị thiếu hoặc trùng lặp do Khách hàng thực hiện và sẽ không giải quyết các yêu cầu khác biệt vì một lượt chơi bị thiếu hoặc trùng lặp. Khách hàng có thể xem lại các giao dịch của mình trong phần Tài khoản của tôi trên trang web sau mỗi phiên để đảm bảo tất cả các cược được yêu cầu đều được chấp nhận.
11.8. Một trận đấu sẽ có hiệu lực miễn là hai đội đúng và bất kể tiêu đề Liên đoàn được đặt trên Trang web của chúng tôi là gì.
11.9. Ngày và giờ bắt đầu hiển thị trên Trang web cho các trận đấu eSport chỉ mang tính biểu thị và không được đảm bảo là chính xác. Nếu trận đấu bị đình chỉ hoặc hoãn lại và không được tiếp tục trong vòng 72 giờ kể từ thời gian bắt đầu thực tế theo lịch, trận đấu sẽ không có hiệu lực và cược sẽ được hoàn trả. Ngoại lệ là bất kỳ cược nào về việc một đội/người chơi có tiến bộ trong một giải đấu hay thắng giải đấu hay không, sẽ có hiệu lực bất kể trận đấu bị tạm dừng hay bị hoãn.
11.10. Nếu một sự kiện được chúng tôi đăng có ngày không chính xác, tất cả các cược sẽ có hiệu lực dựa trên ngày được cơ quan quản lý công bố.
11.11. Nếu một đội đang sử dụng người thay thế, kết quả vẫn có hiệu lực vì đó là lựa chọn của đội đó khi sử dụng người thay thế.
11.12. Công ty có quyền xóa các sự kiện, thị trường và bất kỳ sản phẩm nào khác khỏi Trang web.
11.13. Giải thích sâu về các quy tắc cá cược thể thao của chúng tôi nằm trên trang riêng: QUY TẮC CÁ CƯỢC THỂ THAO

12. Truyền thông và thông báo

12.1. Tất cả các thông tin liên lạc và thông báo mà bạn cung cấp theo các Điều khoản này cho chúng tôi sẽ được gửi bằng biểu mẫu Hỗ trợ khách hàng trên Trang web.
12.2. Tất cả các thông tin liên lạc và thông báo mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo các Điều khoản này, trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản này, sẽ được đăng trên Trang web và/hoặc gửi đến Địa chỉ Email đã Đăng ký mà chúng tôi lưu giữ trên hệ thống của mình cho Khách hàng liên quan. Phương thức liên lạc như vậy sẽ do chúng tôi toàn quyền quyết định.
12.3. Tất cả các thông tin liên lạc và thông báo mà bạn hoặc chúng tôi đưa ra theo các Điều khoản này sẽ được lập bằng văn bản bằng tiếng Anh và phải được gửi đến và từ Địa chỉ Email đã đăng ký trong Tài khoản của bạn.
12.4. Đôi khi, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email nhằm mục đích cung cấp cho bạn thông tin về cá cược, các khuyến mại độc đáo và thông tin khác từ . Bạn đồng ý nhận những email như vậy khi bạn đồng ý với các Điều khoản này khi đăng ký tại Trang web. Bạn có thể chọn không tham gia nhận các khuyến mại như vậy từ chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ khách hàng.

13. Những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi

Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào trong việc cung cấp Dịch vụ do sự kiện Bất khả kháng có thể được coi là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi mặc dù chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý như: thiên tai; tranh chấp thương mại hoặc lao động; cắt điện; hành động, thất bại hoặc thiếu sót của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền nào; cản trở hoặc hư hỏng các dịch vụ viễn thông; hoặc bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào khác do bên thứ ba gây ra và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi có quyền hủy hoặc tạm dừng Dịch vụ mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

14. Trách nhiệm pháp lý

14.1. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BỒI THƯỜNG CHO BẠN VỀ BẤT CỨ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI CÓ THỂ DỰ ĐOÁN HỢP LÝ (TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP) BẠN CÓ THỂ PHẢI BỊ NẾU CHÚNG TÔI KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA MÌNH THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRỪ KHI CHÚNG TÔI VI PHẠM BẤT KỲ NGHĨA VỤ NÀO PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO CHÚNG TÔI (BAO GỒM NẾU CHÚNG TÔI GÂY TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍN CÁ NHÂN DO SỰ SỰ CẦU TÍN CỦA CHÚNG TÔI) TRONG TRƯỜNG HỢP MÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN NẾU THẤT BẠI LÀ DO: (I) LỖI CỦA RIÊNG BẠN; (II) BÊN THỨ BA KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CỦA CHÚNG TÔI (ĐỐI VỚI CÁC SỰ CỐ VẤN ĐỀ DO HIỆU SUẤT, TẮC VÀ KẾT NỐI CỦA MẠNG TRUYỀN THÔNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA THIẾT BỊ MÁY TÍNH CỦA BẠN); HOẶC (III) BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO KHÁC MÀ CHÚNG TÔI VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI CÓ THỂ DỰ ĐOÁN HOẶC DỰ PHÒNG NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI HOẶC HỌ ĐÃ CHĂM SÓC HỢP LÝ. VÌ DỊCH VỤ NÀY CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG SỬ DỤNG, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT MẤT KINH DOANH NÀO DƯỚI ĐÂY.
14.2. TRONG TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG HỢP CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẠN THEO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ (A) GIÁ TRỊ CỦA CÁ CƯỢC VÀ HOẶC CÁ CÁO BẠN ĐẶT QUA TÀI KHOẢN CỦA BẠN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶT CƯỢC/CƯỢC CƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM TĂNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN HOẶC (B) Tổng cộng €500 EUR, tùy theo mức nào thấp hơn.
14.3. CHÚNG TÔI KHUYẾN NGHỊ RẰNG BẠN (I) HÃY XÁC MINH PHÙ HỢP VÀ TƯƠNG THÍCH CỦA DỊCH VỤ VỚI THIẾT BỊ MÁY TÍNH CỦA RIÊNG BẠN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG; VÀ (II) THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA HỢP LÝ ĐỂ BẢO VỆ BẢN THÂN CHỐNG LẠI CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẶC THIẾT BỊ CÓ HẠI BAO GỒM THÔNG QUA VIỆC CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CHỐNG VI-RÚT.

15. Chưa đủ tuổi tham gia cá cược

15.1. Nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đang hoặc nhận được thông báo rằng bạn hiện dưới 18 tuổi hoặc dưới 18 tuổi (hoặc dưới độ tuổi trưởng thành theo quy định trong luật của khu vực tài phán áp dụng cho bạn) khi bạn đặt bất kỳ cược nào thông qua Dịch vụ. sẽ bị đình chỉ (khóa) để ngăn bạn đặt cược thêm hoặc thực hiện bất kỳ khoản rút tiền nào từ Tài khoản của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ điều tra vấn đề, bao gồm cả việc bạn có cá cược với tư cách là đại lý cho hay thay mặt cho một người dưới 18 tuổi (hoặc dưới độ tuổi thành niên theo quy định trong luật của khu vực tài phán áp dụng cho bạn hay không). Nếu nhận thấy rằng bạn: (a) hiện tại; (b) dưới 18 tuổi hoặc dưới độ tuổi trưởng thành áp dụng cho bạn tại thời điểm liên quan; hoặc (c) đã cá cược với tư cách là đại lý cho hoặc theo lệnh của một người dưới 18 tuổi hoặc dưới độ tuổi trưởng thành áp dụng:
  • tất cả tiền thắng cược hiện tại hoặc sắp được ghi có vào Tài khoản của bạn sẽ được giữ lại;
  • tất cả tiền thắng cược thu được từ việc đặt cược thông qua Dịch vụ khi chưa đủ tuổi phải được thanh toán cho chúng tôi theo yêu cầu (nếu bạn không tuân thủ điều khoản này, chúng tôi sẽ tìm cách thu hồi mọi chi phí liên quan đến việc thu hồi số tiền đó); và/hoặc
  • mọi khoản tiền gửi vào Tài khoản của bạn không phải là tiền thắng cược sẽ được trả lại cho bạn HOẶC được giữ lại cho đến khi bạn đủ 18 tuổi theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền khấu trừ phí giao dịch thanh toán từ số tiền hoàn lại, bao gồm phí giao dịch đối với khoản tiền gửi vào tài khoản <www.9-club.com> của bạn mà chúng tôi đã chi trả.
15.2. Điều kiện này cũng áp dụng cho bạn nếu bạn trên 18 tuổi nhưng bạn đang đặt cược trong khu vực pháp lý quy định độ tuổi cao hơn 18 tuổi để cá cược hợp pháp và bạn dưới độ tuổi tối thiểu hợp pháp đó trong khu vực pháp lý đó.
15.3. Trong trường hợp chúng tôi nghi ngờ bạn vi phạm các quy định của Điều khoản này hoặc đang cố gắng dựa vào chúng vì mục đích lừa đảo, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để điều tra vấn đề, bao gồm cả việc thông báo cho các cơ quan thực thi pháp luật liên quan.

16. Lừa đảo

Chúng tôi sẽ tìm kiếm các biện pháp trừng phạt hình sự và hợp đồng đối với bất kỳ Khách hàng nào liên quan đến hành vi gian lận, không trung thực hoặc tội phạm. Chúng tôi sẽ từ chối thanh toán cho bất kỳ Khách hàng nào khi nghi ngờ có bất kỳ điều nào trong số này. Khách hàng phải bồi thường và có trách nhiệm thanh toán cho chúng tôi theo yêu cầu tất cả các chi phí, lệ phí hoặc tổn thất mà chúng tôi phải chịu hoặc gánh chịu (bao gồm mọi tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả, tổn thất lợi nhuận, tổn thất kinh doanh và mất danh tiếng) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi gian lận, không trung thực hoặc tội phạm của Khách hàng.

17. Quyền sở hữu tài sản

17.1. Bất kỳ việc sử dụng trái phép tên và logo của chúng tôi có thể dẫn đến hành động pháp lý chống lại bạn.
17.2. Giữa chúng tôi và bạn, chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất các quyền đối với Dịch vụ, công nghệ, phần mềm và hệ thống kinh doanh ("Hệ thống") cũng như tỷ lệ cược của chúng tôi. bạn không được sử dụng hồ sơ cá nhân của mình vì lợi ích thương mại của riêng bạn (chẳng hạn như bán thông tin cập nhật trạng thái của bạn cho nhà quảng cáo); và khi chọn biệt hiệu cho Tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền xóa hoặc lấy lại biệt hiệu đó nếu chúng tôi cho rằng nó phù hợp.
17.3. Bạn không được sử dụng URL, nhãn hiệu, tên thương mại và/hoặc hình thức thương mại, logo (“Nhãn hiệu”) và/hoặc tỷ lệ cược của chúng tôi liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải của chúng tôi, mà theo bất kỳ cách nào có thể gây nhầm lẫn giữa Khách hàng hoặc công chúng hoặc bằng cách nào đó chê bai chúng tôi.
17.4. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi không cấp cho bạn bất kỳ quyền, giấy phép, quyền sở hữu hoặc lợi ích rõ ràng hay ngụ ý nào đối với Hệ thống hoặc Nhãn hiệu cũng như tất cả các quyền, giấy phép, quyền sở hữu và lợi ích cụ thể được chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi. Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị tự động hoặc thủ công nào để giám sát hoặc sao chép các trang web hoặc nội dung trong Dịch vụ. Bất kỳ việc sử dụng hoặc sao chép trái phép nào đều có thể dẫn đến hành động pháp lý chống lại bạn.

18. Giấy phép của bạn

18.1. Theo các Điều khoản này và việc bạn tuân thủ chúng, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, có giới hạn, không thể chuyển nhượng và không được cấp phép lại để truy cập và sử dụng Dịch vụ chỉ cho mục đích cá nhân phi thương mại của bạn. Giấy phép của chúng tôi dành cho bạn chấm dứt nếu thỏa thuận của chúng tôi với bạn theo các Điều khoản này kết thúc.
18.2. Đối với nội dung của riêng bạn, trong mọi trường hợp, bạn không được sửa đổi, xuất bản, truyền tải, chuyển giao, bán, sao chép, tải lên, đăng, phân phối, thực hiện, hiển thị, tạo tác phẩm phái sinh từ hoặc khai thác Dịch vụ theo bất kỳ cách nào khác và/hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó hoặc phần mềm có trong đó, trừ khi chúng tôi cho phép rõ ràng trong các Điều khoản này hoặc trên Trang web. Không có thông tin hoặc nội dung nào trên Dịch vụ hoặc được cung cấp cho bạn liên quan đến Dịch vụ có thể được sửa đổi hoặc thay đổi, hợp nhất với dữ liệu khác hoặc xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả việc quét màn hình hoặc cơ sở dữ liệu và bất kỳ hoạt động nào khác nhằm thu thập, lưu trữ, sắp xếp lại hoặc thao túng thông tin hoặc nội dung đó.
18.3. Bất kỳ việc bạn không tuân thủ Điều khoản này cũng có thể là hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác của chúng tôi hoặc bên thứ ba, có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm dân sự và/hoặc truy tố hình sự.

19. Hành vi và sự an toàn của bạn

19.1. Để bảo vệ bạn và bảo vệ tất cả các Khách hàng của chúng tôi, việc đăng bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ cũng như các hành vi liên quan đến đó và/hoặc Dịch vụ theo bất kỳ cách nào là bất hợp pháp, không phù hợp hoặc không mong muốn đều bị nghiêm cấm (“Hành vi bị cấm” ).
19.2. Nếu bạn tham gia vào Hành vi bị cấm hoặc chúng tôi tùy ý xác định rằng bạn đang tham gia vào Hành vi bị cấm thì Tài khoản của bạn và/hoặc quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn có thể bị chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo cho bạn. Khách hàng khác, bên thứ ba khác, cơ quan thực thi và/hoặc chúng tôi có thể thực hiện hành động pháp lý chống lại bạn đối với việc bạn thực hiện Hành vi bị cấm.
19.3. Hành vi bị cấm bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ để: quảng bá hoặc chia sẻ thông tin mà bạn biết là sai, gây hiểu lầm hoặc bất hợp pháp; tiến hành bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp nào, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở bất kỳ hoạt động nào nhằm thúc đẩy hoặc thúc đẩy bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc doanh nghiệp nào, vi phạm quyền riêng tư hoặc các quyền khác của Khách hàng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc tạo ra hoặc phát tán vi-rút máy tính; làm hại trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào; truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quanh co, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, dâm ô, bạo lực, hận thù hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc gây phản cảm khác; truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào mà người dùng không có quyền cung cấp theo bất kỳ luật hoặc mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ nội dung nào vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác của bên thứ ba; truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm hoặc máy tính hoặc mã lập trình khác (bao gồm HTML) được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc thay đổi chức năng của Dịch vụ, cách trình bày của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web, phần mềm hoặc phần cứng máy tính nào khác; can thiệp, làm gián đoạn hoặc đảo ngược kỹ thuật Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chặn, mô phỏng hoặc chuyển hướng các giao thức liên lạc mà chúng tôi sử dụng, tạo hoặc sử dụng gian lận, mod hoặc hack hoặc bất kỳ phần mềm nào khác được thiết kế để sửa đổi Dịch vụ hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào chặn hoặc thu thập thông tin từ hoặc thông qua Dịch vụ; truy xuất hoặc lập chỉ mục bất kỳ thông tin nào từ Dịch vụ bằng cách sử dụng bất kỳ robot, trình thu thập dữ liệu hoặc cơ chế tự động nào khác; tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào mà theo toàn quyền quyết định của chúng tôi dẫn đến hoặc có thể dẫn đến việc Khách hàng khác bị lừa gạt hoặc lừa đảo; truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép hoặc gửi thư hàng loạt, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở thư rác, tin nhắn tức thời, "spim", "spam", thư dây chuyền, mô hình kim tự tháp hoặc các hình thức chào mời khác; tạo Tài khoản trên Trang web bằng phương tiện tự động hoặc bằng các thủ đoạn sai trái hoặc gian lận; mạo danh Khách hàng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc bất kỳ hành động hoặc việc nào khác được thực hiện mà chúng tôi có lý do hợp lý để coi là trái với các nguyên tắc kinh doanh của chúng tôi. Danh sách các Hành vi bị nghiêm cấm ở trên chưa đầy đủ và có thể được chúng tôi sửa đổi bất kỳ lúc nào hoặc tùy từng thời điểm. Chúng tôi có quyền điều tra và thực hiện tất cả các hành động mà chúng tôi có toàn quyền quyết định cho là phù hợp hoặc cần thiết trong các trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc xóa (các) bài đăng của Khách hàng khỏi Dịch vụ và/hoặc chấm dứt Tài khoản của họ và thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại bất kỳ Khách hàng hoặc bên thứ ba nào trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc cố ý cho phép bất kỳ bên thứ ba nào trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào Hành vi bị cấm mà có hoặc không có thông báo cho Khách hàng hoặc bên thứ ba đó.

20. Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không được duy trì bởi hoặc liên quan đến chúng tôi và chúng tôi không có quyền kiểm soát. Các liên kết đến các trang web đó chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho Khách hàng và chúng tôi không điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác hoặc đầy đủ dưới bất kỳ hình thức nào. Các liên kết đến các trang web đó không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào của chúng tôi và/hoặc bất kỳ mối liên kết nào với các trang web được liên kết hoặc nội dung của chúng hoặc (các) chủ sở hữu của chúng. Chúng tôi không có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về tính sẵn có cũng như tính chính xác, đầy đủ, khả năng truy cập và tính hữu dụng của chúng. Theo đó, khi truy cập các trang web như vậy, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường khi truy cập một trang web mới, bao gồm xem lại chính sách quyền riêng tư và điều khoản sử dụng của họ.

21. Khiếu nại

21.1. Nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại hoặc câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản này, bạn nên liên hệ với Bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi thông qua các liên kết trên Trang web và sử dụng Địa chỉ email đã đăng ký của bạn trong mọi liên lạc với chúng tôi.
21.2. NHƯ NHỮNG ĐIỀU PHÍA TRÊN , CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO KHI CÓ BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO MÀ CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC HOẶC THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG LIÊN QUAN BẤT KỲ KHI NÀO.
21.3. Nếu Khách hàng không hài lòng với cách giải quyết cược thì Khách hàng nên cung cấp chi tiết khiếu nại của mình cho Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực để trả lời các câu hỏi hợp lý Trong vòng vài ngày (và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi đó trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhận).
21.4. Tranh chấp phải được giải quyết trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày quyết định cược được đề cập. Không có khiếu nại sẽ được thực hiện sau thời gian này. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch Tài khoản của mình.
21,5. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi, Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra giải pháp thống nhất. Nếu Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi không thể đưa ra giải pháp đã thống nhất với bạn, vấn đề sẽ được chuyển lên ban quản lý của chúng tôi.
21.6. Nếu mọi nỗ lực giải quyết tranh chấp theo sự hài lòng của Khách hàng đều không thành công, Khách hàng có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài.

22. Nhiệm vụ

Bạn không thể chuyển nhượng các Điều khoản này cũng như bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào dưới đây nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Sự đồng ý này sẽ không bị thu hồi một cách vô lý. Chúng tôi có thể, mà không cần sự đồng ý của bạn, chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ phần quyền và nghĩa vụ nào của chúng tôi dưới đây cho bất kỳ bên thứ ba nào miễn là bên thứ ba đó có thể cung cấp dịch vụ có chất lượng tương tự như Dịch vụ bằng cách đăng thông báo bằng văn bản về hiệu ứng này trên Dịch vụ.

23. Tính tách biệt

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này bị cơ quan có thẩm quyền coi là không thể thi hành hoặc không hợp lệ thì điều khoản liên quan đó sẽ được sửa đổi để cho phép điều khoản đó được thực thi phù hợp với mục đích của văn bản gốc trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép. . Hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ không bị ảnh hưởng.

24. Vi phạm các điều khoản này

Không giới hạn các biện pháp khắc phục khác của chúng tôi, chúng tôi có thể tạm dừng hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn và từ chối tiếp tục cung cấp Dịch vụ cho bạn, trong cả hai trường hợp mà không thông báo trước cho bạn, nếu theo quan điểm hợp lý của chúng tôi, bạn vi phạm bất kỳ điều khoản quan trọng nào của các Điều khoản này. Tuy nhiên, thông báo về bất kỳ hành động nào được thực hiện sẽ được cung cấp kịp thời cho bạn.

25. Quy định chung

25.1. Hạn của hợp đồng. Các Điều khoản này vẫn có đầy đủ hiệu lực khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc khi bạn là Khách hàng hoặc người truy cập Trang web. Các Điều khoản này sẽ tồn tại sau khi Tài khoản của bạn bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì.
25.2. Giới tính. Các từ nhập số ít sẽ bao gồm số nhiều và ngược lại, các từ chỉ giới tính nam sẽ bao gồm giới tính nữ và trung tính và ngược lại và các từ chỉ người sẽ bao gồm các cá nhân, công ty hợp danh, hiệp hội, quỹ tín thác, các tổ chức và công ty chưa hợp nhất.
25.3. Miễn trừ. Việc từ bỏ của chúng tôi, dù bằng hành vi hay cách khác, đối với hành vi vi phạm hoặc đe dọa vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của các Điều khoản này sẽ có hiệu lực đối với hoặc ràng buộc chúng tôi trừ khi được lập thành văn bản và có chữ ký hợp lệ của chúng tôi, và, trừ khi mặt khác được quy định trong văn bản từ bỏ sẽ được giới hạn ở vi phạm cụ thể được miễn trừ. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của các Điều khoản này vào bất kỳ lúc nào sẽ không được hiểu là từ bỏ điều khoản đó hoặc quyền của chúng tôi thực thi điều khoản đó vào bất kỳ lúc nào khác.
25.4. Nhìn nhận. Sau đây, bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với từng đoạn của Điều khoản này. Do đó, bạn từ bỏ không thể thay đổi bất kỳ tranh luận, khiếu nại, yêu cầu hoặc tiến hành nào trái ngược với bất kỳ điều gì có trong các Điều khoản này trong tương lai.
25.5. Ngôn ngữ. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh của các quy tắc này và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào khác, phiên bản tiếng Anh sẽ được coi là chính xác.
25.6. Luật chi phối. Các Điều khoản này được điều chỉnh độc quyền bởi luật pháp hiện hành tại bang Anjouan thuộc Liên minh Comoros.
25.7. Toàn bộ thỏa thuận. Các Điều khoản này cấu thành thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ, đồng thời thay thế tất cả các thỏa thuận và thông tin liên lạc trước đó , dù bằng miệng hay bằng văn bản liên quan đến chủ đề trong đây.